№ питання варіант icon

№ питання варіант
Скачать 240.93 Kb.
Название№ питання варіант
Дата публикации17.08.2013
Размер240.93 Kb.
ТипДокументы
источник
№ питання


варіант

1

2

3

4

5


6


7


30

1

31

61

91

121

44

74

29

2

32

62

92

122

45

75

28

3

33

63

93

123

46

76

27

4

34

64

94

124

47

77

26

5

35

65

95

125

48

78

25

6

36

66

96

126

49

79

24

7

37

67

97

127

50

80

23

8

38

68

98

128

51

81

22

9

39

69

99

129

52

82

21

10

40

70

100

130

53

83

20

11

41

71

101

131

54

84

19

12

42

72

102

132

55

85

18

13

43

73

103

133

56

86

17

14

44

74

104

134

57

87

16

15

45

75

105

135

58

88

15

16

46

76

106

136

59

89

14

17

47

77

107

137

60

90

13

18

48

78

108

1

61

91

12

19

49

79

109

2

62

92

11

20

50

80

110

3

63

93

10

21

51

81

111

4

64

94

9

22

52

82

112

5

65

95

8

23

53

83

113

6

66

96

7

24

54

84

114

7

67

97

6

25

55

85

115

8

68

98

5

26

56

86

116

9

69

99

4

27

57

87

117

10

70

100

3

28

58

88

118

11

71

101

2

29

59

89

119

12

72

102

1

30

60

90

120

13

73

103


ПИТАННЯ


 1. Місцеві фінанси як складова публічних фінансів, їх особливості.

 2. Економічні та історичні передумови виникнення місцевих фінансів.

 3. Необхідність місцевих фінансів в умовах ринкових відносин.

 4. Специфічні ознаки місцевих фінансів.

 5. Склад, призначення і функції місцевих фінансів.

 6. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту.

 7. Роль місцевих фінансів у забезпеченні економічного розвитку та фінансування суспільних послуг.

 8. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.

 9. Централізація і децентралізація фінансових відносин: огляд переваг і недоліків.

 10. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

 11. Засади організації місцевих фінансів.

 12. Права та обов’язки державних інституцій України щодо вирішення питань організації місцевих фінансів.

 13. Завдання Державного Казначейства, Державної податкової адміністрації, Контрольно-ревізійної служби та інших фінансових інститутів та установ по забезпеченню дієвості місцевих фінансів в Україні, порядок їх взаємодії з місцевими органами влади.

 14. Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.

 15. Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої влади.

 16. Місцеві бюджети як складова бюджетної системи держави.

 17. Рівні та види місцевих бюджетів.

 18. Принципи формування місцевих бюджетів України.

 19. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів.

 20. Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування.

 21. Необхідність розподілу місцевих бюджетів на “поточний бюджет” і “бюджет розвитку”, джерела та порядок їх формування.

 22. Шляхи оптимізації структури місцевих бюджетів в Україні.

 23. Роль та значення Бюджетного кодексу України.

 24. Склад місцевих фінансових ресурсів. Баланс фінансових ресурсів і витрат.

 25. Особливості формування доходів місцевих бюджетів.

 26. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.

 27. Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів..

 28. Види податкових надходжень.

 29. Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і збори, їх склад і характеристика.

 30. Регулюючі податки і збори: переваги і недоліки в їх використанні.

 31. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.

 32. Склад доходів місцевих бюджетів, що враховуються/ не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

 33. Облігації місцевої позики.

 34. Переваги і недоліки боргового фінансування місцевих потреб.

 35. Проблемні питання формування та використання власних коштів у бюджетних установах.

 36. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.

 37. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.

 38. Необхідність фінансового планування на різних рівнях місцевих органів влади та управління, методи фінансового планування.

 39. Особливості складання фінансових планів.

 40. Роль місцевих фінансових органів у регіональному фінансовому плануванні.

 41. Фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення.

 42. Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку.

 43. Склад і характеристика видатків, які враховуються (не враховуються) при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

 44. Порядок планування та фінансування соціально-культурних установ.

 45. Розрахунки основних показників кошторисного фінансування, види кошторисів.

 46. Поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконання робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на госпрозрахункових засадах.

 47. Специфіка планування і фінансування капітальних укладень у сферу матеріального виробництва, житлового будівництва, будівництва об’єктів соціально-культурного призначення.

 48. Фінансування видатків з бюджету столиці України м. Києва.

 49. Сутність міжбюджетних відносин в Україні.

 50. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості.

 51. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування.

 52. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань.

 53. Перерозподіл через Державний бюджет фінансових ресурсів.

 54. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів.

 55. Використання, в процесі виконання бюджету, різних форм взаємодії між Державним і місцевими бюджетами.

 56. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості.

 57. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів.

 58. Необхідність і спрямованість фінансового і бюджетного вирівнювання в Україні:

 59. Існуючі суперечності в побудові системи взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.

 60. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні

 61. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом:.

 62. Види міжбюджетних трансфертів, що використовуються в Україні, їх характеристика.

 63. Розрахунок показників місцевого бюджету та дотації загального вирівнювання.

 64. Роль і значення трансфертів в формуванні доходної частини місцевих бюджетів: економічні і політичні аспекти.

 65. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі.

 66. Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету.

 67. Головні розпорядники бюджетних коштів: їх права і обов’язки.

 68. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання місцевих бюджетів.

 69. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів.

 70. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття.

 71. Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів.

 72. Специфічні ознаки, фінансів підприємств місцевого господарства як підсистеми місцевих фінансів.

 73. Основні напрямки діяльності підприємств місцевого господарства та форми їх організації.

 74. Розвиток форм власності та їх вплив на організацію виробництва та формування фінансових відносин.

 75. Природні монополії в місцевому господарстві та їх вплив на формування ринкових відносин.

 76. Доходи від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств місцевого господарства.

 77. Затрати на виробництво підприємств місцевого господарства та планування собівартості товарів, робіт та послуг.

 78. Визначення прибутку підприємств місцевого господарства. Управління використанням прибутку.

 79. Оборотні кошти підприємств місцевого господарства та методи визначення їх потреби.

 80. Управління оборотними коштами підприємств місцевого господарства.

 81. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємств місцевого господарства.

 82. Поняття банкрутства та його правове забезпечення. Основні напрями запобігання банкрутства.

 83. Організація фінансів комунальних підприємств та специфіка їх прояву.

 84. Характеристика технічного стану мереж і споруд, які експлуатуються підприємствами комунального господарства та їх фінансовий стан.

 85. Основні доходи комунальних підприємств.

 86. Надходження від операційної діяльності, надходження від фінансової діяльності. Позареалізаційні доходи.

 87. Доходи від здачі майна в оренду. Доходи від дооцінки виробничих запасів і готової продукції. Асигнування із бюджету

 88. Особливості планування доходів від реалізації води та відведення стоків.

 89. Ціноутворення і тарифи у водопостачанні і водовідведенні.

 90. Планування доходів транспортних підприємств. Собівартість транспортних послуг.

 91. Затрати на проведення робіт та послуг в комунальних підприємствах.

 92. Формування собівартості робіт та послуг підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

 93. Прибуток та рентабельність комунальних підприємств.

 94. Дотації з місцевого бюджету комунальним підприємствам та порядок їх розрахунку

 95. Поточне та оперативне фінансове планування на підприємствах комунального господарства.

 96. Особливості розвитку фінансових відносин в житловому господарстві. Готовність житлового господарства України до роботи в ринкових умовах.

 97. Існуючи форми підприємств житлового господарства та їх вплив на організацію фінансових відносин.

 98. Доходи підприємств житлового господарства та їх види.

 99. Розрахунок суми квартирної плати. Орендна плата за не житлові приміщення та її планування.

 100. Витрати житлово-експлуатаційних організацій по утриманню житлового фонду їх динаміка та структура.

 101. Фінансування робіт по технічному обслуговуванню житлових будинків, проведення поточного ремонту та вивезення сміття.

 102. Особливості планування витрат на капітальний ремонт житлового фонду.

 103. Тарифна політика держави та місцевих органів влади в сфері житлового господарства.

 104. Тарифні ставки плати за користування житлом та механізм їх регулювання.

 105. Прибуток житлових організацій та управління його використання.

 106. Дотації з місцевого бюджету на покриття збитків житлових підприємствам та порядок їх розрахунку

 107. Фінансування цільових комплексних програм покращення благоустрою житла, розроблених місцевими радами.

 108. Проблеми та основні напрямки вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства.

 109. Підстави для формування і проведення самостійної фінансової політики місцевими органами влади.

 110. Зв’язок фінансової політики на місцевому рівні з регіональною політикою держави.

 111. Сутність державної регіональної політики, її зв`язок з адміністративно-територіальною реформою в державі.

 112. Цілі, завдання та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні та державної регіональної політики.

 113. Необхідність зростання та зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів України.

 114. Запровадження єдиних загальнодержавних мінімальних соціальних стандартів.

 115. Забезпечення соціального захисту в незалежності від економічних можливостей регіону.

 116. Фінансово-економічні засади регіональної політики, розширення повноважень місцевих органів влади.

 117. Розмежування та збалансування повноважень і відповідальності центральних та місцевих органів влади у сфері надання послуг.

 118. Система фінансового вирівнювання: її необхідність та об`єктивні критерії побудови.

 119. Державне сприяння розвитку депресивних регіонів. Законодавче закріплення статусу депресивного регіону.

 120. Спрямованість державної підтримки депресивної території. Головні напрями державного сприяння економічному і соціальному розвитку регіонів.

 121. Програма економічного і соціального розвитку в регіоні.

 122. Показники, які розробляються в процесі складання програми економічного і соціального розвитку в регіоні.

 123. Структура програми економічного і соціального розвитку в регіоні, послідовність її розробки.

 124. Основні напрями удосконалення територіальної організації влади і місцевого самоврядування: констутиційний, законодавчий, адміністративно-правовий, фінансово-економічний.

 125. Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевої влади та управління.

 126. Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська та змішана. Їх характеристика, переваги та недоліки.

 127. Необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління, методи та види фінансового контролю.

 128. Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль на місцевому рівні. Органи, які здійснюють фінансовий контроль.

 129. Організація фінансового контролю на місцевому рівні.

 130. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ.

 131. Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів.

 132. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах.

 133. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

 134. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

 135. Порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання.

 136. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

 137. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей.


^ ЗАДАЧІ


Літера «Н» - варіант студента згідно списку.


Задача 1


У наступному бюджетному році суми доходів загального фонду бюджету міста планується у сумі (445580+Н*10) тис. грн. У доходах передбачені такі між бюджетні трансферти:

- дотації вирівнювання із районного бюджету;

- субвенція з районного бюджету на проведення соціальної програми оздоровлення молоді «Турбота»;

- субвенції з державного бюджету на соціальні програми, в тому числі на проведення соціальної програми боротьбі зі Снідом.

Загалом сума між бюджетних трансфертів складає 35% суми доходів загального фонду бюджету міста. Питома вага дотації вирівнювання у доходах загального фонду бюджету міста – 30%. Визначити суми між бюджетних трансфертів.


Задача 2


Визначити обсяг доходів місцевого бюджету за звітний період при наступних надходженнях у казначейство:

- податок з доходів фізичних осіб – (41560 + Н*100) тис. грн.;

- податок з доходів від підприємницької діяльності – (1250+ Н*10) тис. грн.;

- податок на прибуток підприємств комунальної форми власності – (210 + Н*10) тис. грн.;

- плата за землю – (3880 + Н*50) тис. грн.;

- єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва – (1880 + Н*40) тис. грн.;

- доходи від суб'єктів підприємницької діяльності, що працюють на фіксованому податку – (980 + Н*20) тис. грн.;

- податок на промисел – (28 + Н*2) тис. грн.;

- плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності – (137 + Н*5) тис. грн.;

- плата за торговельний патент – (750 + Н*20) тис. грн.;

- надходження від місцевих податків і зборів – (2280 + Н*30) тис. грн.;

- плата за оренду державних комплексів – (310 + Н*2) тис. грн.;

- державний збір – (280 + Н*10) тис. грн.;

- адміністративні штрафи й інші санкції – (218 + Н*4) тис. грн.;

- інші надходження – (1388 + Н*10) тис. грн.

Згідно чинного законодавства України у місцевому бюджеті залишається частка доходів від обов’язкових загальнодержавних податків, так, 75 % від загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, 75 % від плати за землю, 23 % від єдиного податку.


Задача 3


За результатами роботи місцевого бюджету визначити:

- питому вага доходів бюджету по кожному джерелу в загальному обсязі доходу;

- відсоток виконання планових показників у розрізі джерел доходу;

- динамікові росту обсягів бюджету аналізованого періоду в порівнянні з минулим роком;

- зробити висновки.

Вихідні дані для рішення задачі приведені в таблиці 1.


Таблиця 1 - Вихідні дані для рішення задачі, тис. грн.

Джерела доходів місцевого бюджету

План

2012 р.

Факт

2012 р.

Факт

2011 р.

Податкові надходження (розрахувати),

у тому числі:

- податок з доходів фізичних осіб

- податок на прибуток підприємств

- плата за землю

- податок на промисел

- плата за державну реєстрацію СПД

- плата за торговельний патент

- місцеві податки і збори

- єдиний податок від СПД

Неподаткові надходження (розрахувати),

у тому числі:

- плата за оренду майнових комплексів

- державний збір

- адміністративні штрафи

- інші доходи

Разом доходів (розрахувати)3810+ Н*10

5540+Н*40

130+Н*10

11+Н*2

150+Н*5

160+Н*10

3165+Н*20

1620+Н*30


12+Н*3

300+Н*5

119+Н*2

1820+Н*103920+ Н*10

5500+Н*40

120+Н*10

12+Н*2

148+Н*5

170+Н*10

2700+Н*20

1550+Н*30


10+Н*3

318+Н*5

132+Н*2

1740+Н*103670+ Н*10

5200+Н*40

150+Н*10

10+Н*2

155+Н*5

150+Н*10

2560+Н*20

2130+Н*30


18+Н*3

320+Н*5

118+Н*2

1684+Н*10Задача 4


Визначити поточні витрати місцевого бюджету на охорону здоров'я, на освіту, витрати на органи місцевого самоврядування міста, якщо чисельність населення міста на 1 січня 2010 року становить (48298+ Н*50) чоловік, чисельність учнів загальноосвітніх шкіл (12186+Н*50) чоловік, чисельність учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл (218 + Н*10) чоловік, чисельність дітей у дошкільних установах 3588 чоловік, апарат керування (228 + Н*10) чоловік. Тимчасовий коефіцієнт розподілу асигнувань на охорону здоров'я між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у розрахунку на один жителя, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5.09.1996 р. № 1070 - 1,212 тис.грн. Фінансовий норматив бюджетного забезпечення на рік на один учня 0,67268 тис. грн., а на одну дитину дошкільного віку 0,98328 тис. грн. Фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одну штатну одиницю апарата керування на рік 14,761 тис. грн.


Задача 5


Загальна площа житлових будинків комунальної форми власності міста, які перебувають на обслуговуванні, становить (18780+Н*10) тис.кв.м., у тому числі площа будинків не обладнаних ліфтами становить (16398+Н*5) тис.кв.м. Крім того, в плановому періоді в березні місяці вводиться в експлуатацію (50+Н*2) тис.кв.метрів житла обладнаного ліфтами і в вересні буде виведено з експлуатації (128+Н*3) тис.кв.м. житла, також обладнаних ліфтами. Тарифи по квартирній платі в будинках не обладнаних ліфтами встановлені в розміру 0,92 грн. за 1 кв.м., а в будинках обладнаних ліфтами – на 25 коп. більше. Визначити очікувані доходи з квартирної плати на плановий рік.


Задача 6


Прибуток, отриманий підприємствами комунальної власності міста, складає (12340+Н*10) тис.грн. Пільги, які згідно з чинним законодавством, ураховуються у зменшенні прибутку, складають (1340+Н*5) тис.грн. Пільги, які згідно з чинним законодавством, ураховуються у зменшенні податкового зобов’язання, складають (1260+Н*5) тис.грн. Визначити суму податку на прибуток, який находить до місцевого бюджету.


Задача 7


За результатами роботи місцевого бюджету визначити:

- питому вага витрат місцевого бюджету по кожному джерелу в загальному обсязі витрат;

- відсоток виконання планових показників у розрізі джерел витрат;

- динамікові росту обсягів бюджету аналізованого періоду в порівнянні з минулим роком;

- зробити висновки.

Вихідні дані для рішення задачі приведені в таблиці 2.


Таблиця 2 - Вихідні дані для рішення задачі, тис. грн.

Статті видатків місцевого бюджету

План 2012 р.

Факт 2012 р.

Факт 2011 р.

Соціальний захист населення

Соціальна культурна сфера (розрахувати)

у тому числі:

- освіта

- охорона здоров’я

- фізична культура і спорт

- інформація

- органи місцевого самоврядування

Житлово-комунальне господарство

Народне господарство

Правоохоронні органи

Інші видатки

Разом витрати (розрахувати)

245+Н*5


98+Н*5

105+Н*5

58+Н*5

45+Н*5

84+Н*5

282+Н*5

148+Н*5

54+Н*5

165+Н*5

237+Н*5


105+Н*5

107+Н*5

45+Н*5

39+Н*5

97+Н*5

283+Н*5

134+Н*5

62+Н*5

178+Н*5

216+Н*5


102+Н*5

101+Н*5

42+Н*5

44+Н*5

86+Н*5

274+Н*5

132+Н*5

57+Н*5

170+Н*5

Добавить документ в свой блог или на сайт


Похожие:

№ питання варіант iconВаріант 2 Варіант 5 Варіант 7 Варіант8 в гвб в гба в агб в авб

№ питання варіант iconПитання до модульної котрольної №2 з «Психології управління» Варіант 1
Психологічні особливості реалізації функцій організації діяльності, керівництва, мотивації, контролю

№ питання варіант iconПравила для гри «мафія полювання на вампірів» у грі можуть приймати участь від 8 до 16 гравців. Оптимальний варіант 10 учасників. Гра чергується двома періодами
У грі можуть приймати участь від 8 до 16 гравців. Оптимальний варіант – 10 учасників

№ питання варіант iconВаріант 8

№ питання варіант iconВаріант 2 б г г г г

№ питання варіант iconКортеж. Декартів добуток множин
Досить часто суттєвим є не лише питання про належність чи не належність елементу до множини, але й питання про порядок слідування...

№ питання варіант iconКонтрольна робота з дисципліни „ Варіант №1
Обґрунтуйте значення фізичних і гігієнічних характеристик шуму та вібрації та їх вплив на організм

№ питання варіант iconКонтрольна робота Варіант 1
На рис. 146 Во = мо, abc = 45°; bcm = 50°; aoc = 95°. Знайдіть кут М. Доведіть, що ∆аво = ∆смо

№ питання варіант iconКонтрольна робота з «охорони праці в галузі освіти» Студента Курс Група Напрямок підготовки / спеціальність 04020301 Фізика ( За напрямком ) Варіант

№ питання варіант iconВаріант 1 1 2 3 В
Однодушним рішенням гур з'єднала началь­ні управи всіх досі в нас існуючих стрілецьких І руханкових організацій в Українську Бойову...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©www.edushkola.ru 2000-2013

контакты
Документы